//

Sanad Akhlak

Sanad Akhlak

Alfaqir ijazahkan sanad akhlak ini bagi yang mau mengambil/memperoleh sanad melalui jalur alfaqir, sanad ini alfaqir dapatkan dari salah satu guru alfaqir yaitu Al Allamah Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa, sanad ini juga adalah sanad salah satu sanad guru alfaqir..
maka katakanlah qobiltu dan katakanlah dalam hati :
Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Habib Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Dan guruku yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad Bin Hafidh, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Abdulqadir bin Ahmad Assegaf, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Abdullah bin Umar Assyatiri, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Ali bin Muhammad Alhabsyi (simtuddurar), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Abdurrahman Almasyhur (shohibulfatawa), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Abdullah bin Husein bin Thohir, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Umar bin Seggaf Assegaf, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Hamid bin Umar Ba’alawiy, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Ahmad bin Zein Alhabsyi, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Abdullah bin Alawi Alhaddad (shohiburratib), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Umar bin Abdurrahman Alattas (Shohiburratib), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Husein bin Abubakar bin Salim, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Abubakar bin Salim (fakhrulwujud), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku Al Allamah Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Syahabuddin, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Abdurrahman bin Ali (Ainulmukasyifiin), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Ali bin Abubakar (assakraan), maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Abubakar As Sakran bin Abdurrahman Assegaf, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,
Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladdawilah, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Muhammad Mauladdawilah bin Ali Shahib Ad-Dark, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Ali Shahib Ad-Dark bin Alwi Al Ghuyur, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Habib Alwi Al Ghuyur bin Al Faqih Al Muqaddam Muhammad, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Al Faqih Al Muqaddam Muhammad bin Ali Nuruddin Ba’alawiy, maka sebaik baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ali Nuruddin Ba’alawiy bin Muhammad Shahib Marbath, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Muhammad Shahib Marbath bin Ali Khali’ Qasam, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ali Khali' Qasam bin Alwi, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Alwi bin Muhammad Maula Shama’ah, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Muhammad Maula Shama’ah bin Alwi, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Alwi bin Ubaidillah, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh guruku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ubaidillah bin Ahmad Almuhajir, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ahmad Almuhajir bin Isa Arrumiy, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Isa Arruumiy bin Muhammad Annaqib, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Muhammad Annaqib bin Ali Al Uraidhiy, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ali Al Ureidhiy bin Ja’far Ash-Shadiq, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammad Albaqir, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Muhammad Albaqir bin Ali Zainal Abidin, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ali Zainal abidin Assajjad, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Husein ra, maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : Aku dibimbing pengajaran akhlak oleh ayahku sekaligus guruku Al Allamah Al Imam Ali bin Abi Thalib kwj. maka sebaik-baik bimbingan akhlak adalah bimbingan akhlak yang diajarkan padaku,

Yang berkata : AKU DIBIMBING PENGAJARAN AKHLAK OLEH GURU MULIA SAYYIDINA RASULILLAH SAW, MAKA SEBAIK-BAIK BIMBINGAN AKHLAK ADALAH BIMBINGAN AKHLAK YANG DIAJARKAN PADAKU,
Yang bersabda Rasulullah saww. : AKU DIBIMBING PENGAJARAN AKHLAK OLEH TUHANKU, MAKA SEBAIK-BAIK BIMBINGAN AKHLAK ADALAH BIMBINGAN AKHLAK YANG DIAJARKAN PADAKU.

Guru alfaqir Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa berkata : Orang yang mempunyai sanad akhlak ini, Allah tak akan mewafatkannya sebelum Allah bimbing akhlaknya sebaik-baiknya, hingga ia wafat sudah berakhlak dengan akhlak Rasul saw..

abdkadiralhamid@2013

Subscribe to receive free email updates: